Skip to main content

Directieverklaring

Hierbij wil de directie van onderneming Recycling De Cocker zijn verantwoordelijkheid uitdrukken aangaande het noodzakelijk leiderschap en de betrokkenheid van de directie bij het gevoerd milieubeleid.

De directie is bewust dat hun leiderschap en betrokkenheid noodzakelijk zijn voor en zorgt ervoor dat:

 1. het vastleggen en bekendmaken van het te voeren milieubeleid,
 2. het implementeren en toepassen van het milieuzorgsysteem,
 3. het bepalen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers,
 4. het periodiek evalueren van de milieuprestaties en de compliance verplichtingen van de onderneming,
 5. het formuleren en intern bekend maken van concrete milieudoelstellingen,
 6. het te beschikking stellen van de noodzakelijke middelen om milieudoelstellingen te realiseren, nieuwe recyclagetechnieken te implementeren of om de competentie en de kennis van de medewerkers te verhogen aangaande kwaliteit, milieu en veiligheid,
 7. het (laten) nemen van preventieve en correctieve maatregelen bij milieuproblemen, milieu-klachten of het niet realiseren van voorop gestelde doelstellingen,
 8. het aansturen en ondersteunen van medewerkers,
 9. het laten doorvoeren van systeemaudits en periodieke controles, inspecties en keuringen,
 10. het bevorderen van het continue verbeteren van prestaties en (deel)systemen,
 11. het stimuleren van de interne communicatie en van de noodzakelijke teamgeest om het MZS efficiënt te houden.

De directie van onderneming Recycling De Cocker schuift de volgende missie en visie naar voren.

Missie: Zo proper en milieubewust mogelijk sorteren en recycleren. Hierbij staat een continu streven naar het beschermen van het milieu op een proactieve manier (a), het verhogen van de metaalrecyclage centraal (b), het minimaliseren van de directe milieu-impacten op de omgeving en het energieverbruik (c) en het voldoen aan de relevante milieuwet- en regelgeving (d) cfr. Bijlage 1 – Contextanalyse & Doelstellingen.

Visie: Bekendste en belangrijkste recyclagebedrijf van Gent en omstreken worden: een full running site in Gent Zeehaven, met semi-geautomatiseerde processen, een uitgebreider gamma aan verwerkingsprocessen van metalen en een omvangrijke export naar het buitenland.