Skip to main content
Category

update

Cashban sinds 1 april 2024

Sinds 1 april 2024 geldt een verbod op betalingen in contanten bij de opkoop van oude metalen en edele metalen.

De huidige limiet van 500 € op betalingen in contanten voor c2b-transacties met oude metalen en edele metalen wordt dus vervangen door een algeheel verbod op betalingen in contanten. Het verbod op betalingen in contanten dat al geldt voor b2b-transacties wordt dus uitgebreid naar c2b-transacties.

Op basis van de bevindingen van verschillende inspectiediensten, de politie en terugkerende klachten uit de sector tegen ambulante opkopers van goud, heeft de Economische Inspectie een wijziging van de wet van 18 september 2017 ingediend om een einde te maken aan deze praktijken.

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie (“diverse bepalingen IX”) werd op 8 februari 2024 door de Kamer aangenomen (DOC 55 3665). Artikel 166 van dat ontwerp vervangt artikel 67, §2, tweede lid, van de wet van 18 september 2017 en bepaalt het volgende:

“Behalve in het geval van een openbare verkoop onder toezicht van een deurwaarder, mag de betaling voor koperen kabels, oude metalen of goederen die edele metalen bevatten echter niet in contanten worden gedaan of ontvangen wanneer de koper geen consument is, tenzij deze edele materialen slechts in kleine hoeveelheden aanwezig zijn en uitsluitend vanwege hun noodzakelijke fysieke eigenschappen.”

Het wetsontwerp werd op donderdag 21/03/2024 gepubliceerd en treedt in werking op 31/03/2024.

ISO 14001:2015

De voorbije maanden staken we extra energie in het bekomen van een ISO 14001:2015 certificaat. We ontvingen deze week het goede nieuws dat we geauditeerd en gecertificeerd zijn in overeenstemming met de vereisten van ISO 14001:2015 voor de volgende activiteiten:
Het aankopen en milieuvriendelijk verwerken van ferro- en non-ferroschroot door middel van shredderen, voorshredderen, slijpen, verknippen, sorteren en snijbranden. Het verkopen van de daarbij ontstane fracties, inclusief deze conform End of Waste (EU nr. 333/2011 en EU nr. 715/2013), welke als grondstof voor de productie van respectievelijk staal, ijzer en non-ferrometalen en koperschroot worden ingezet.

Site Gent-Zeehaven update

We bouwen volop aan de nieuwe loods op onze site in Gent-Zeehaven. Op de site recycleren we onder meer afgedankte elektriciteitskabels. We shredderen het pvc-materiaal, en zuiveren en zeven de metalen binnenin. Zo kunnen die opnieuw gesmolten en verwerkt worden. Vanaf volgend jaar zal je ook jouw oude metalen kunnen komen afleveren op de site.